Παράπονα

Εάν έχετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ζωντανή Συνομιλία

Τηλέφωνο: 22207801

Μόλις λάβουμε το παράπονό σας, θα διερευνήσουμε διεξοδικά και θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε εντός 48 ωρών.

 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την τελική μας απόφαση, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων της Κύπρου στο . Αυτή η αρχή ρυθμίζει όλες τις στοιχηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο και συμμορφωνόμαστε με τις αποφάσεις τους.

 

Διαδικασία Υποβολής και Εξέτασης Παραπόνων στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου:

 

 1. Τριμελής επιτροπή εξετάζει καταγγελίες ή παραβάσεις. Μπορούν να εξετάζουν μάρτυρες και να λαμβάνουν γραπτές καταθέσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία πρέπει να παράσχουν σχετικές πληροφορίες ή αποδεικτικά στοιχεία.
 2. Η διαδικασία υποβολής παραπόνων περιλαμβάνει:
  1. α) Αποστολή αντιγράφου της καταγγελίας ή της παράβασης στον κάτοχο της άδειας κατά του οποίου γίνεται η καταγγελία.
  2. β) Πρόσκληση του κατηγορουμένου να εκθέσει την άποψή του, είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς.
  3. γ) Η Επιτροπή μπορεί:
   1. i. Να καλέσει μάρτυρες και να ζητήσει την παρουσία του κατηγορουμένου και του καταγγέλλοντος.
   2. ii. Να αποδεχθεί οποιαδήποτε μαρτυρία, γραπτή ή προφορική, ανεξάρτητα από το παραδεκτό της σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες.
   3. iii. Να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την υπόθεση.
  4. δ) Ο κατηγορούμενος δικαιούται:
   1. i. Να υποβάλει γραπτή απάντηση στην Αρχή ή/και στον καταγγέλλοντα.
   2. ii. Παρέχει στην Αρχή ή/και στον καταγγέλλοντα σχετικά έγγραφα, είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα αντίγραφα, μαζί με κάθε αλληλογραφία που σχετίζεται με την καταγγελία.

 

Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, η επιτροπή υποβάλλει τα πορίσματά της και όλα τα σχετικά στοιχεία στην Αρχή για τη λήψη απόφασης.

Εάν διαπιστωθεί παραβίαση των όρων άδειας, η Αρχή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα ειδοποιήσει γραπτώς και τα δύο μέρη.

  Sorry, no posts matched your criteria.