Όροι Cash Out

ΟΡΟΙ CASH OUT

Approved by NBA on 13.12.2022 – Version 2022A
Πρόωρη εκταμίευση (Cash Out)
Διαδικασία εκτέλεσης Πρόωρης Εξαργύρωσης Στοιχήματος
To ποσό πρόωρης εκταμίευσης καθορίζεται την χρονική στιγμή που επιλέγει ο πελάτης να εκταμιεύσει το στοίχημα του και εξαρτάται από τις αποδόσεις των επιλογών του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οπότε το ποσό μπορεί να είναι είτε μεγαλύτερο είτε μικρότερο από το αρχικό ποσό που έχει στοιχηματίσει(stake).
O πελάτης μπορεί να ελέγξει το προσφερόμενο ποσό πρόωρης εκταμίευσης με 2 τρόπους:
1. Nα παρουσιάσει το αρχικό του δελτίο στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο οποίος αφού σαρώσει το bar code του δελτίου, θα ενημερώσει τον πελάτη για το προσφερόμενο ποσό πρόωρης εκταμίευσης.
Ο πελάτης στη συνέχεια θα δώσει οδηγίες στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο εάν επιθυμεί να αποδεχτεί το ποσό πρόωρης εξαργύρωσης ή όχι.
2.Ο πελάτης μπορεί να ελέγξει από μόνος του το διαθέσιμο ποσό πρόωρης εκταμίευσης από ένα τερματικό αυτοεξυπηρέτησης .
Να σαρώσει ο ίδιος το δελτίο του από το scanner ενός τερματικού αυτοεξυπηρέτησης ή να καταχωρήσει τον αριθμό του δελτίου του,αφού πρώτα πατήσει στην επιλογή “Tickets” και στη συνέχεια πατώντας στην επιλογή «Check Cash Out Availability» να εμφανιστεί το διαθέσιμο ποσό για «Cash Out».
Αναλόγως αν αποδεχτεί ή όχι το ποσό, θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή. Εάν επιλέξει «cash out» τότε θα εκτυπωθεί μια ενημερωτική απόδειξη με το ποσό της πρόωρης εκταμίευσης. Ο πελάτης στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο το αρχικό δελτίο για να λάβει τα χρήματα του.
Μετά την έγκριση του αιτήματος αλλά πριν από την ολοκλήρωση του « cash out» ,υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στο προσφερόμενο ποσό.
Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το αρχικό, η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται κανονικά προσφέροντας το μεγαλύτερο ποσό.
Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό θα είναι μικρότερο από το αρχικό, η συναλλαγή αυτόματα αναστέλλεται.
Η διαδικασία της πρόωρης εκταμίευσης μπορεί να μην ολοκληρωθεί στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης, κάποια από τις επιλογές στο δελτίο έχει διαφορετική απόδοση ή δεν είναι πλέον διαθέσιμη.
Approved by NBA on 13.12.2022 – Version 2022A
3. Ο πελάτης μπορεί να σαρώσει το QR code που έχει εκτυπωθεί στο δελτίο του με το έξυπνο
κινητό του. Θα οδηγηθεί σε ένα σύνδεσμο, όπου θα ενημερωθεί για το ποσό που του
προσφέρεται τη δεδομένη στιγμή για πρόωρη εκταμίευση.
Αναλόγως αν αποδεχτεί ή όχι το ποσό, θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη επιλογή.
Εάν επιλέξει “cash out” θα πρέπει να καταχωρήσει τον 4ψήφιο κωδικό ασφαλείας (pin
number) o οποίος έχει εκτυπωθεί στο αρχικό του δελτίο. Στη συνέχεια προσκομίζοντας στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο το δελτίο του, θα μπορέσει να λάβει τα χρήματα του.
Μετά την έγκριση του αιτήματος αλλά πριν από την ολοκλήρωση του «cash out», υπάρχει
ενδεχόμενο να υπάρξει αλλαγή στο προσφερόμενο ποσό. Στην περίπτωση που το
προσφερόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το αρχικό, η συναλλαγή θα ολοκληρώνεται
κανονικά προσφέροντας το μεγαλύτερο ποσό. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσό θα
είναι μικρότερο από το αρχικό, η συναλλαγή αυτόματα αναστέλλεται.
Η διαδικασία της πρόωρης εκταμίευσης μπορεί να μην ολοκληρωθεί στην περίπτωση που κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης, κάποια από τις επιλογές στο δελτίο έχει διαφορετική απόδοση ή δεν
είναι πλέον διαθέσιμη.
Όροι & Προϋποθέσεις
1. Η επιλογή Cash Out είναι διαθέσιμη σε προεπιλεγμένες αγορές τόσο πριν, όσο και κατά τη
διάρκεια του αγώνα, σε μονά και πολλαπλά στοιχήματα και για όσο θα υπάρχουν διαθέσιμες
αποδόσεις.
2. Αν μία απόδοση αλλάζει ή μία αγορά αναστέλλεται τότε η επιλογή Cash Out μπορεί να μην
είναι διαθέσιμη και το αίτημα σας μπορεί να μην είναι εφικτό.
3. Μετά από μια επιτυχή διαδικασία Cash Out τυπώνεται μια ενημερωτική απόδειξη με το τελικό
ποσό που θα διευθετηθεί το δελτίο. Ο παίκτης μπορεί να λάβει τα χρήματά του ΜΟΝΟ με τη
προσκόμισή της απόδειξης Cash Out και του αρχικού δελτίου (το οποίο περιλαμβάνει το
barcode) στο ταμείο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
Εάν η επιτυχής διαδικασία cash out γίνει από το έξυπνο κινητό, τότε ο παίκτης αρκεί να
παρουσιάσει το δελτίο του (το οποίο περιλαμβάνει το barcode) στο ταμείο του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιήσει Cash Out σε κάποιο δελτίο του και εκτυπωθεί η ενημερωτική
απόδειξη με το προσφερόμενο ποσό, τότε δε μπορεί να γίνει ακύρωση του αρχικού δελτίου ή
του Cash Out.
5. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Cash Out θα είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε αγώνα
είτε πριν την έναρξη του (pre-match) ή κατά τη διάρκεια του (live). Σε αυτή την περίπτωση τα
στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.
6. Η εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη αν το Cash Out δεν είναι διαθέσιμο για τεχνικούς λόγους. Σε
αυτή την περίπτωση τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικά τοποθετήθηκαν.
Approved by NBA on 13.12.2022 – Version 2022A
7. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει/αναστείλει/αφαιρέσει την υπηρεσία cash out σε οποιαδήποτε στιγμή για οποιοδήποτε αγώνα/αγορά. Αν η εταιρεία κρίνει ότι το προσφερόμενο ποσό είναι λανθασμένο, τότε δε θα αποδεχτεί το αίτημα και θα το διορθώσει εφόσον είναι δυνατόν με νέα προσφορά. Αν η εταιρεία αποφασίσει να αναστείλει ή αφαιρέσει το cash out σε ένα αγώνα,ο αγώνας αυτός θα αφαιρείται και από το ζωντανό στοίχημα. 8. Το μέγιστο ποσό πληρωμής για Cash Out είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20,000) ανά δελτίο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το μέγιστο ποσό όπως και όποτε το επιθυμεί, αφού τύχει πρώτα έγκρισης από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ). 9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστρέψει/ακυρώσει την διευθέτηση ενός Cash Out δελτίου εάν υπάρχει Προφανές Σφάλμα. Για παράδειγμα εάν αυτό, έχει διευθετηθεί λανθασμένα λόγω τεχνικού προβλήματος, λάθος πληροφόρησης/απόδοσης. Επίσης, εάν εξαιτίας κάποιου σφάλματος η Cash-Out διευθέτηση του στοιχήματος γίνει λανθασμένα αποδεκτή, τότε η Cash-Out διευθέτηση θα ακυρωθεί και το στοίχημα θα διευθετηθεί στη σωστή διορθωμένη τιμή της εταιρείας. Αν για παράδειγμα, εξαιτίας κάποιου Προφανούς σφάλματος κατά τη διάρκεια του ζωντανού στοιχηματισμού, η Cash Out διευθέτηση γίνει λανθασμένα αποδεκτή, τότε θα ακυρωθεί κι εφόσον είναι δυνατό θα γίνει νέα διορθωμένη προσφορά Cash-Out. Αν υπάρξουν επανειλημμένες προσπάθειες για τοποθέτηση στοιχημάτων και Cash Out διευθετήσεις αυτών, πριν την διόρθωση/εξακρίβωση του Προφανές Σφάλματος, τότε η Cash Out διευθέτηση του στοιχήματος και το αρχικό στοίχημα θα ακυρωθούν.